تور دبی 4 شب

شماره پکیج: اصلاحیه 7
مکان ها: دبی
مدت اقامت: 4 شب5 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ماهان
تاریخ سفر: یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
قیمت : از 1.028.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 PHOENIX
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,028,000 1,338,000 1,038,000 859,000
Deira ON REQUEST
2 DUBAI PALM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,078,000 1,368,000 1,158,000 859,000
- ON REQUEST
3 DELMON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,128,000 1,408,000 1,158,000 859,000
Deira ON REQUEST
4 SIGNATURE INN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,128,000 1,408,000 1,168,000 859,000
- ON REQUEST
5 FORTUNE PEARL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,138,000 1,458,000 1,168,000 859,000
DEIRA ON REQUEST
6 SADAF
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,138,000 1,458,000 1,178,000 859,000
- ON REQUEST
7 ST. GEORGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,168,000 1,498,000 1,198,000 859,000
- ON REQUEST
8 ABJAR GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,168,000 1,498,000 1,218,000 859,000
- ON REQUEST
9 CLARIDGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,198,000 1,548,000 1,198,000 859,000
- ON REQUEST
10 FORTUNE GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,198,000 1,548,000 1,238,000 859,000
OMAR BIN KHATAB ON REQUEST
11 CALIFORNIA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,238,000 1,628,000 1,248,000 859,000
- ON REQUEST
12 MONTREAL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,238,000 1,628,000 1,248,000 859,000
- ON REQUEST
13 SUN &SANDS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,278,000 1,718,000 1,278,000 859,000
- ON REQUEST
14 GRANDEUR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,278,000 1,718,000 1,288,000 859,000
- ON REQUEST
15 NIHAL PALACE HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,278,000 1,718,000 1,288,000 859,000
- ON REQUEST
16 GLORIA HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,278,000 1,718,000 1,368,000 859,000
Sheikh Zayed ON REQUEST
17 MOSCOW.
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,298,000 1,738,000 1,298,000 859,000
- ON REQUEST
18 CITY SEASON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,298,000 1,738,000 1,298,000 859,000
DEIRA ON REQUEST
19 RAIN TREE HOTEL / EX.SUHA CITY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,298,000 1,738,000 1,368,000 859,000
HB تومان 1,328,000 1,998,000 1,408,000 859,000
- ON REQUEST
20 HOLIDAY INN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,298,000 1,738,000 1,308,000 859,000
- ON REQUEST
21 CITY STAR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,328,000 1,798,000 1,328,000 859,000
Salahuddin Road ON REQUEST
22 RAIN TREE ROLLA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,328,000 1,798,000 1,358,000 859,000
HB تومان 1,438,000 2,048,000 1,448,000 859,000
- ON REQUEST
23 COSMOPOLITAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,328,000 1,798,000 1,328,000 859,000
- ON REQUEST
24 AVENUE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,368,000 1,898,000 1,438,000 859,000
DEIRA ON REQUEST
25 ROSE RAYHAAN BY ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,408,000 1,998,000 1,448,000 859,000
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
26 FLORA GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,408,000 1,998,000 1,448,000 859,000
Al Rigga Street ON REQUEST
27 TOWERS ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,448,000 2,048,000 1,438,000 859,000
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
28 LOUTOS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,448,000 2,048,000 1,518,000 859,000
- ON REQUEST
29 AVANI DEIRA DUBAI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,448,000 2,048,000 1,478,000 859,000
DEIRA ON REQUEST
30 AVARI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,488,000 2,138,000 1,488,000 859,000
- ON REQUEST
31 SHERATON DUBAI CREEK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,508,000 2,158,000 1,508,000 859,000
Sheikh Zayed ON REQUEST
32 MOSCOW
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,548,000 2,258,000 1,588,000 859,000
HB تومان 1,578,000 2,308,000 1,588,000 859,000
DEIRA ON REQUEST
33 ALGHURAIRA RAYHAAN BY ACCOR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,588,000 2,318,000 1,608,000 859,000
DEIRA ON REQUEST
34 GRAND HAYAT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,588,000 2,318,000 1,578,000 0
Sheikh Rashid ON REQUEST
35 HYATT REGENCY CREEK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,668,000 2,478,000 1,668,000 0
Bur Dubai ON REQUEST
36 PARK HYAT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,668,000 2,478,000 1,668,000 0
- ON REQUEST
37 MILLENIUM PLAZA SUPERIOR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,808,000 2,728,000 0 859,000
HB تومان 1,828,000 2,778,000 0 859,000
Sheikh Zayed ON REQUEST
38 SHERATON GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,808,000 2,728,000 0 859,000
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
39 MILLENIUM PLAZA PREMIUM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,688,000 4,438,000 3,118,000 859,000
HB تومان 1,848,000 2,858,000 1,808,000 859,000
Sheikh Zayed ON REQUEST
40 AMWAJ ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,028,000 3,158,000 2,008,000 859,000
Jumeirah Beach ON REQUEST

تورهای مشابه

زیباترین مکان های دنیا را با ما تجربه کنید

  • تور دبی 2 تیر الی 9 تیر ماه 97

  • ۰۲ تیر