تور روسيه (مسکو + سنت پترزبورگ) 5 و 6مرداد 96

شماره پکیج: 96.479-2
مکان ها: مسکو + سنت پترزبورگ
مدت اقامت: 7 شب8 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: نورد ویند
تاریخ سفر: پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
قیمت : از 3.095.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

توضیحات :

لطفا برای دیدن پکیج و توضیحات به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 CLUB COSMOS*3+OKTIABRSKAYA*4
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG Y تومان 3,095,000 4,445,000 2,995,000 2,295,000
- ON REQUEST
2 IZMAILOVO ALFA *4+OKHTINSKAYA* 3
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG Y تومان 5,193,000 4,495,000 2,995,000 2,295,000
PAKG C تومان 3,395,000 4,645,000 3,295,000 2,495,000
- ON REQUEST
3 ADAGIO *4TOP+VERTICAL*3
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 3,495,000 4,895,000 3,345,000 2,495,000
- ON REQUEST
4 BEST WESTER*4+OKTIABRSKAYA*4
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 3,675,000 4,895,000 3,395,000 2,495,000
- ON REQUEST
5 IZMAILOVO DELTA*4+AZIMUT SMART*4
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 3,745,000 4,995,000 0 2,495,000
- ON REQUEST
6 IZMAILOVO DELTA*4+PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA*4
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 3,795,000 5,045,000 3,645,000 2,495,000
- ON REQUEST
7 AZIMUT OLYMPIC*4+PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA*4
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 3,895,000 5,445,000 3,645,000 2,495,000
- ON REQUEST
8 RADISSON BLU BELORUSSKAYA*4+VVEDENSKY*4
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 3,995,000 5,575,000 3,745,000 2,495,000
- ON REQUEST
9 HILTON LENINGRADSKAYA*5+SOKOS PALACE BRIDGE *5
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 4,995,000 7,345,000 3,995,000 2,595,000
- ON REQUEST
10 SWISS HOTEL5*DLX+SOKOS PALACE BRIDGE*5
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
PAKG C تومان 5,195,000 7,545,000 4,095,000 2,595,000
- ON REQUEST
11 SUN FLOWER+PARK INN BY RADISSON PRIBALTISKA
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 3,695,000 4,895,000 3,695,000 2,495,000
- ON REQUEST