تور مالزی کوالالامپور ویژه بهمن 96

شماره پکیج: اصلاحیه 3
مکان ها: کوالالامپور
مدت اقامت: 7 شب8 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: عمان ایر
تاریخ سفر: سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
قیمت : از 1,840,000
تغییرات قیمت : لطفا برای دید پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 SANI HOTEL/SANDPIPER
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 1,840,000 1,980,000 1,400,000 1,270,000 70000
PWTC ON REQUEST
2 FLAMINGO/ MAYTOWER
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 1,970,000 2,140,000 1,480,000 1,330,000 80000
AMPANG/MERDEKA ON REQUEST
3 GRAND SEASON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,130,000 2,440,000 1,600,000 1,400,000 105000
- ON REQUEST
4 ROYAL BINTANG
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,180,000 2,830,000 1,700,000 1,480,000 110000
BUKIT BITANG ON REQUEST
5 FURAMA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,270,000 2,990,000 1,810,000 1,520,000 115000
BUKIT BITANG ON REQUEST
6 NOVOTEL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,290,000 3,070,000 1,850,000 1,540,000 130000
BUKIT BITANG ON REQUEST
7 DORSET REGENCY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,360,000 3,160,000 1,880,000 1,560,000
BUKIT BITANG ON REQUEST
8 CONCORDE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,450,000 3,340,000 1,950,000 1,590,000
KLCC ON REQUEST
9 SWISS GARDEN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,350,000 3,230,000 1,910,000 1,570,000 140000
BUKIT ON REQUEST
10 PACIFIC REGENCY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,430,000 3,230,000 1,910,000 1,570,000
KLCC ON REQUEST
11 MELIA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,500,000 3,300,000 2,000,000 1,580,000 145000
BUKIT ON REQUEST
12 SERI PACIFIC
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,600,000 3,030,000 1,840,000 1,580,000 140000
PWTC ON REQUEST
13 ISTANA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,600,000 3,990,000 2,170,000 2,030,000 155000
BUKIT ON REQUEST
14 RENAISSANCE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,640,000 3,690,000 2,120,000 1,670,000 180000
KLCC ON REQUEST
15 ROYAL CHULAN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,640,000 3,690,000 2,120,000 1,670,000 180000
CONLAY ON REQUEST
16 HILTON BY DOUBLE TREE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,790,000 3,690,000 2,120,000 1,670,000 180000
TUN RAZAK ON REQUEST
17 SHERATON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,820,000 4,030,000 2,230,000 1,740,000 195000
SUITAN ESMAEIL ON REQUEST
18 INTERCONTINENTAL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت شارژ اضافه
تومان 2,850,000 4,100,000 2,390,000 1,750,000 210000
KLCC ON REQUEST