تورهای مالزی

 • تور 7شب و 8 روز کوالالامپور 26اسفند تا 6فروردین97

 • ماهان

 • از 4,795,000

 • ۲۶ اسفند
 • تور کوالالامپور+سنگاپور ویژه26اسفند تا 6فروردین97

 • ماهان

 • از 5,895,000

 • ۲۶ اسفند
 • تور مالزی ویژه بهمن تا 10 اسفند 96

 • ماهان

 • از 1,990,000

 • ۱۵ بهمن
 • تورمالزی( کوالالامپور+ لنکاوی)بهمن تا 10 اسفند96

 • ماهان

 • از 2,820,000

 • ۱۵ بهمن
 • مالزی کوالالامپور + سنگاپور -بهمن تا 10 اسفند96

 • ماهان

 • از 2,730,000

 • ۱۵ بهمن
 • مالزی کوالالامپور + پنانگ بهمن تا 10 اسفند96

 • ماهان

 • از 2,500,000

 • ۱۵ بهمن