تور صربستان از12 آبان -29 آبان ماه 97 (از3 شب

شماره پکیج: 97-674
مکان ها: بلگراد
مدت اقامت: 3 شب4 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ایران ایر
تاریخ سفر: شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت : از 6.858.000 تومان
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود . 8آبان 500 + افزایش

توضیحات :

لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 COMPASS RIVER CITY
ارز
تومان
- ON REQUEST
لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود