تور های ترکیبی ایتالیا ویژه نوروز

شماره پکیج: ...
مکان ها: رم
مدت اقامت: 6 شب7 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ترکیش
تاریخ سفر: یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
قیمت : ..
تغییرات قیمت : لطفا برای دید ن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شو -

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت