تور عمان

شماره پکیج: 300-8
مکان ها: مسقط
مدت اقامت: 3 شب4 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: سلام ایر
تاریخ سفر: یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸
قیمت : 4.599.000 تومان
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود.

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت