تور تابستانه دیدیم

شماره پکیج: 98.280-9
مکان ها: دیدیم
مدت اقامت: 6 شب7 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ماهان
تاریخ سفر: شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
قیمت : 6.495.000 تومان
تغییرات قیمت :

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت