تور زمینی چالدران-تبریز-خوی-سلماس

شماره پکیج: 022
مکان ها: چالدران-تبریز-خوی-سلماس
مدت اقامت: 2 شب3 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: زمینی
شرکت هواپیمایی:
تاریخ سفر: دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
قیمت : 799.000 تومان
تغییرات قیمت :

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت