تور کازان

شماره پکیج: 97.701-2
مکان ها: کازان
مدت اقامت: 7 شب8 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: آتا
تاریخ سفر: جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
قیمت : 6.990.000 تومان
تغییرات قیمت :

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت