تور ویژه بدروم 1و3و4 آبان ماه

شماره پکیج: 98.834-3
مکان ها: بدروم
مدت اقامت: 6 شب7 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ماهان
تاریخ سفر: چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
قیمت : 4.800.000 تومان
تغییرات قیمت : تاریخ 1و3و4 آبان ماه پکیج 300.000تومان افزایش نرخ دارد

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت